130 anys de les temperatures de la superfície de la Terra

Crèdits: GISS, NASA
Com ha canviat la temperatura de la superfície de la Terra?
Per esbrinar-ho, els científics han recollit els registres de la temperatura de més de mil estacions meteorològiques de tot el món des de 1880 i els han combinat amb les dades de satèl·lits.
La pel·lícula dramatitza el resultat d’aquesta operació. Mostra 130 anys dels canvis de la temperatura a escala planetària en relació a les temperatures mitjanes locals que hi havia cap a la meitat de la dècada de 1900. En aquests mapes globals, el vermell significa més calent i el blau més fred.
El muntatge demostra que, de mitjana, la temperatura de la Terra ha augmentat en gairebé un grau Celsius en els últims 130 anys, i que molts dels anys més calents són recents.
El canvi climàtic global és d’un interès més que passatger: està vinculat a la severitat del clima global i als nivells del mar a les costes.

APOD    Etiquetes: