ADN: la molècula que et defineix

Crèdits & Copyright: Drew Berry, WEHI, HHMI, DNALC
Tot ésser viu del planeta Terra està definit per la seva pròpia molècula. Aquesta molècula, anomenada ADN, arriba a fer uns dos metres quan està estirada però en cada cèl·lula del cos està enrotllada.
Les nombroses còpies d’ADN que et componen es van originar des d’una sola cèl·lula, i el teu cos en fa de noves contínuament.
Aquesta innovadora animació recrea la petita i increïble maquinària bio-molecular que fa aquestes còpies d’ADN.
Actualment és possible, pagant una quota, trobar part del codi de la molècula d’ADN que et defineix, però la qüestió suscita vius debats relacionats amb l’ètica sobre si tu o qualsevol persona pot posseir, divulgar, patentar o reservar el copyright d’aquest codi.
Ningú no sap si hi ha molècules similars a l’ADN que també defineixen la vida originada fora de la Terra.
APOD