Afeli i periheli

Crèdit & CopyrightIan Griffin (Otago Museum)

El periheli del 2020, el punt de l’òrbita el·líptica de la Terra quan es troba més a prop del Sol, es va produir el 5 de gener. La distància al Sol, però, no determina les estacions, que es regeixen per la inclinació de l’eix de rotació de la Terra, de manera que al gener continua sent hivern al nord i estiu a l’hemisferi sud. Però és veritat que el 5 de gener el Sol exhibia la grandària aparent més gran.
La composició compara dues fotografies del Sol preses des de la Terra amb el mateix telescopi i la mateixa càmera. La meitat esquerra es va captar durant la data del periheli del 2020. La meitat dreta es va registrar només una setmana abans del 4 de juliol de l’afeli del 2019, el punt més llunyà de l’òrbita terrestre. Altrament difícil de notar, la variació del diàmetre aparent del Sol entre el periheli i l’afeli és una mica més del 3 per cent. El periheli del 2020 i l’afeli precedent del 2019 corresponen al periheli i l’afeli més proper i més distant del segle XXI.

Idioma »