Aflorament de fibril·les al Sol

En quines circumstàncies el Sol sembla una flor?
Tal com es mostra aquí, hi ha regions de la cromosfera solar que, en un color específic de llum vermella emesa per l’hidrogen, semblen una rosa. La imatge en colors invertits es va fer l’octubre de 2014 i representa la regió solar activa 2177. Els pètals que dominen la fotografia són en realitat tubs de plasma calent confinats magnèticament anomenats fibril·les, algunes de les quals s’allarguen més que el diàmetre de la Terra. A la regió central, moltes d’aquestes fibril·les es veuen des dels extrems, mentre que les regions circumdants estan típicament plenes de fibril·les corbades. Quan es veuen sobre el limbe solar, aquests enormes tubs de plasma s’anomenen espícules, i quan es produeixen en zones passives s’anomenen màcules.
La regió de taques solars 2177 va sobreviure uns quants dies fins que el complex i tumultuós camp magnètic de la superfície del Sol va evolucionar de nou.
Idioma »