Al nord de Plutó

Contempleu els canyons congelats del nord de Plutó que mostra aquesta fotografia amb els colors contrastats i millorats feta el juliol passat per la sonda New Horizons. La zona es coneix de manera informal com a Lowell Regio, en referència a Percival Lowell, fundador de l’Observatori Lowell i també famós per la seva especulació dels canals de Mart. Lowell va començar la recerca que el conduiria al descobriment de Plutó el 1906.
El pol nord de Plutó es troba per damunt i a l’esquerra del centre de la fotografia. El pis blau clar del canyó de l’esquerra fa uns 70 quilòmetres d’ample i es propaga verticalment cap al sud. Les zones més altes tenen un to groguenc.
Els mesuraments de la New Horizons han determinat que, a més de gel de nitrogen, hi abunda el gel de metà.