Anomalies gravitatòries de Mercuri

Què hi ha sota la superfície de Mercuri?
La sonda MESSENGER ha estat orbitant el planeta Mercuri durant els últims quatre anys i ha transmès dades a la Terra mitjançant ones de ràdio d’energia molt precisa. La gravetat del planeta, però, canvia lleugerament aquesta energia quan es mesura a la Terra, cosa que ha permès elaborar un mapa de gravetat amb una precisió sense precedents.
La imatge mostra les anomalies gravitatòries en fals color superposades sobre una fotografia de la superfície del planeta plena de cràters. Els tons vermells indiquen zones de gravetat una mica més intensa, cosa que a la vegada indica l’existència de matèria inusualment densa sota la superfície. La zona central és la Conca Caloris, un enorme accident geogràfic d’impacte que fa uns 1.500 quilòmetres de diàmetre.
La setmana passada, després de completar la seva missió i exhaurir el combustible, la MESSENGER es va estavellar deliberadament contra la superfície de Mercuri.