Aproximació a Mart

La distància de la Terra a Mart canvia dràsticament a mesura que els planetes orbiten el Sol, de manera que l’aspecte de Mart canvia espectacularment. Actualment, Mart brilla i encara ho farà més a mesura que orbiti cap a l’oposició de 2018 i a la màxima aproximació a la Terra a finals de juliol.
Aquesta seqüència d’imatges telescòpiques mostra l’augment constant en grandària aparent del planeta roig durant els mesos de gener (a dalt a l’esquerra) fins a l’abril. Durant aquest temps, la distància de la Terra va passar de 284 milions de quilòmetres al gener a 129 milions de quilòmetres a l’abril, de manera que la seva grandària aparent és més del doble. Durant la màxima aproximació, Mart serà a uns 58 milions de quilòmetres de distància i duplicarà la grandària aparent en comparació amb el disc (a la part inferior dreta). Aleshores rivalitzarà amb la brillantor de Júpiter en el firmament nocturn de la Terra, però no us cregueu la inevitable broma d’Internet.