Arp 194: un grup de galàxies que es fusionen

Crèdits: NASA, ESA, Hubble. Processament & Llicència: Judy Schmidt

Per què es formen estrelles en el pont que hi ha entre aquestes galàxies que xoquen? Normalment, quan les galàxies col·lideixen, la formació d’estrelles queda confinada en els discs galàctics o en les cues de marea. A Arp 194, però, hi ha nusos brillants d’estrelles joves en el pont de connexió. Les anàlisis de les imatges i de les dades, com ara la imatge d’Arp 194 del Hubble i les simulacions per ordinador de la interacció, indiquen que la galàxia inferior va travessar la galàxia superior durant els darrers 100 milions d’anys. El resultat ha deixat un corrent de gasos que ara cau a la galàxia inferior. Els astrònoms sospiten que les estrelles es formen en aquest pont a causa de la recent desaparició de la turbulència després de la ràpida col·lisió. En aproximadament mil milions d’anys, les galàxies —com ara la galàxia més petita superposada a la galàxia superior (la veieu?)— es fusionaran en una galàxia més gran.


APOD