La Terra des de l’Orion

Un coet SLS va sortir de la Terra el dimecres 16 de novembre transportant la nau Orion de la missió Artemis 1, la primera prova integral dels sistemes d’exploració de l’espai profund de la NASA.