Mapa de Dione

Aquesta projecció cilíndrica és un dels sis nous mapes a tot color dels satèl·lits gelats de Saturn de mida mitjana elaborats a partir de 10 anys de dades procedents de la sonda Cassini.