Analema de la Lluna

Un analema és la corba amb forma de 8 que s’obté quan es marca la posició del Sol cada dia a la mateixa hora durant un any.