El primer dia de la MESSENGER

Durant el seu primer dia solar en òrbita al voltant de Mercuri, la sonda espacial MESSENGER ha fotografiat gairebé tota la superfície del planeta.

La Messenger a Mercuri

El 17 de març, la Messenger va passar a la història com a primera nau espacial que orbita Mercuri, el planeta més intern del Sistema Solar.