Tot Mercuri

Per primera vegada s’ha aconseguit cartografiar tota la superfície del planeta Mercuri.