L’Odysseus sobre la Lluna

Aquesta fotografia en gran angular de la càmera a bord del mòdul lunar Nova-C d’Intuitive Machines mostra el motor del coet que crema metalox, així com les potes d’aterratge de l’Odysseus que absorbeixen el primer contacte amb la superfície lunar.

Odysseus i el plat

El radiotelescopi Parkes apunta a una Lluna gairebé plena en aquesta fotografia captada a Nova Gal·les del Sud (Austràlia).