El Gemínid

Tornant de més enllà de la Lluna, l’11 de desembre, la nau Orion va entrar en l’atmosfera terrestre a gairebé 11 quilòmetres per segon.