Quan Vega sigui el Nord

En tan sols uns 12.000 anys Vega serà l’estrella del nord, és a dir, l’estrella més propera al pol Nord celeste del nostre planeta.