Fases de Venus

De la mateixa manera que la Lluna passa per fases, l’hemisferi visible il·luminat pel Sol de Venus creix i decreix.

Venus i les Germanes

La brillant estrella de la nit creua una trajectòria similar a la de les estrelles germanes del cúmul de les Plèiades.