Fases de Venus

De la mateixa manera que la Lluna passa per fases, l’hemisferi visible il·luminat pel Sol de Venus creix i decreix.

Etiquetes: