Astres que apareixen amb més freqüència en aquesta col·lecció
i naus i sondes que els han fotografiat