Astronomia medieval de l’abadia de Melk

Crèdits: Paul Beck (Univ. Vienna), Georg Zotti (Vienna Inst. Arch. Science)
Copyright: Library of Melk Abbey, Frag. 229

Aquest manuscrit, descobert per casualitat, mostra una visió gràfica de l’astronomia durant l’època medieval, abans del Renaixement i de la influència de Nicolau Copèrnic, Tycho de Brahe, Johannes Kepler i Galileu.
La interessant pàgina prové d’apunts de conferències sobre astronomia recopilats pel monjo Magister Wolfgang de Styria abans de l’any 1490. Els panells superiors il·lustren la geometria necessària per a un eclipsi lunar i solar en el sistema ptolemaic centrat en la Terra. A la part inferior esquerra hi ha un diagrama de la vista ptolemaica del Sistema Solar i un text (a la part superior dreta) per explicar el moviment dels planetes segons el model geocèntric de Ptolemeu. També hi ha un gràfic per a calcular la data del diumenge de Pasqua al calendari julià (a la part inferior dreta).
Aquesta pàgina il·lustrada es va trobar a la històrica abadia de Melk a Àustria.


APOD