Autoretrat polsegós del Curiosity

Crèdits: NASA, JPL-Caltech, MSSS, Curiosity Mars Rover

Els vents a Mart no poden tombar la sonda. En baixa gravetat, però, els vents marcians poden llançar unes fines partícules de pols en les tempestes que cobreixen tot el planeta, com ara la de pols que actualment arrasa el planeta vermell.
Aquest autoretrat del Curiosity, fet en la jornada Sol 2082 (15 de juny), mostra els efectes de la tempesta de pols, entre els quals la reducció de la llum solar i de la visibilitat en el cràter Gale, el lloc on es troba el ròver. El seu braç mecànic s’ha eliminat de la composició de fotografies fetes amb la càmera Mart Lens Imager. Sobre la roca, just davant del ròver a l’esquerra, es veu Duluth, el lloc perforat recentment pel Curiosity. La vora est del cràter Gale s’esvaeix al fons a uns 30 quilòmetres de distància.
El Curiosity és alimentat per un generador termoelèctric de radioisòtops que s’espera no es vegi afectat per l’augment de la pols al cràter Gale. A l’altre costat de Mart, el ròver Oportunity alimentat per energia solar ha cessat les operacions a causa de la manca de llum solar encara més severa en el lloc on es troba, la vora oest del cràter Endeavour.