Camp magnètic al voltant del forat negre central de la Via Làctia

Què li passa al gran forat negre que hi ha en el centre de la nostra galàxia?
Doncs que està succionant la matèria d’un disc que gira, un disc que està magnetitzat; ara s’ha confirmat. Concretament, s’acaba de veure que el disc d’acreció del forat negre emet llum polaritzada, una radiació que sovint s’associa amb una font magnetitzada.
La fotografia és un primer pla de Sgr A*, el forat negre central de la nostra galàxia, captat per radiotelescopis d’arreu el món que participen en el projecte Event Horizon Telescope (EHT). S’hi superposen unes línies corbes il·lustratives que indiquen llum polaritzada, probablement emesa per un remolí de gas magnetitzat que aviat caurà en el forat negre central de més de 4 milions de masses solars. La part central d’aquesta imatge és fosca seguramente perquè hi ha poc gas emissor de llum entre nosaltres i l’horitzó d’esdeveniments fosc del forat negre. El seguiment continuat per part del projecte EHT d’aquest forat negre central i del forat negre central de M87 donarà lloc a nova informació sobre la gravetat dels forats negres i sobre com la matèria que cau en el seu interior crea discos i dolls.