Contemplant Tità

Embolicat en una densa atmosfera, Tità, el satèl·lit més gran de Saturn, és realment difícil de veure. Les petites partícules suspeses a la part superior de l’atmosfera provoquen una boira gairebé impenetrable que dispersa la llum en longitud d’ona visible i oculten la superfície de Tità als ulls curiosos. És millor visualitzar la superfície de Tità en longituds d’ona infraroja on la dispersió és més feble i es redueix l’absorció atmosfèrica. Al voltant de la imatge central de Tità en llum visible hi ha algunes de les vistes en infrarojos més nítides del satèl·lit. En fals color, els sis panells mostren el processament de 13 anys de dades infraroges procedents del Visual and Infrared Mapping Spectrometer a bord de la sonda Cassini i ofereixen una sorprenent comparació amb la vista en llum visible de la Cassini.