D’on provenen els elements

L’hidrogen del nostre cos, present en cada molècula d’aigua, prové del Big Bang; no hi ha altres fonts perceptibles d’hidrogen en l’Univers. El carboni del nostre cos es va crear per fusió nuclear a l’interior de les estrelles, així com l’oxigen. Gran part del ferro es va generar durant les supernoves d’estrelles que van ocórrer fa molt de temps i molt lluny. L’or de les joies es va originar segurament en estrelles de neutrons durant les col·lisions que es podrien haver observat com explosions de raigs gamma de curta durada. Els elements com ara el fòsfor i el coure estan presents en el nostre cos en petites quantitats, però són essencials per al funcionament de tota la vida coneguda.
Aquesta taula periòdica mostra un codi de color per indicar la millor estimació de la humanitat pel que fa a l’origen nuclear de tots els elements coneguts. Els llocs de creació nuclear d’alguns elements com ara el coure no són molt ben coneguts i són temes permanents de recerca observacional i computacional.


APOD