D’on provenen els nostres elements

Crèdits & LicenseWikipediaCmglee. Dades: Jennifer Johnson (OSU)

L’hidrogen del nostre cos, present en totes les molècules d’aigua, prové del Big Bang.
No hi ha altres fonts apreciables d’hidrogen a l’Univers. El carboni es va originar per fusió nuclear en l’interior de les estrelles, com l’oxigen. Gran part del ferro del nostre cos es va crear durant les supernoves d’estrelles que van tenir lloc fa molt de temps i molt lluny. L’or de les joies es va elaborar segurament a partir d’estrelles de neutrons durant les col·lisions que es podrien haver observat com a ràfegues de raigs gamma de curta durada o esdeveniments d’ones gravitacionals. Els elements com el fòsfor i el coure estan presents en els nostres cossos en petites quantitats, però són essencials per al funcionament de tota la vida coneguda.
La taula periòdica està codificada en colors per indicar la millor estimació de la humanitat pel que fa a l’origen nuclear de tots els elements coneguts. Els llocs de creació nuclear d’alguns elements, com ara el coure, no són ben coneguts i continuen sent objectes d’investigació observacional i computacional.


APOD