El camp magnètic de Júpiter des de la Juno

Crèdits: NASAJPL-CaltechHarvard U.K. Moore et al.
Que tan semblant és el camp magnètic de Júpiter amb el de la Terra?
La sonda Juno de la NASA ha descobert que el camp magnètic de Júpiter és sorprenentment complex, fins al punt que el món jovià no té un únic pol magnètic com la Terra. Elaborat a partir de les dades de la Juno, el vídeo mostra un panorama del camp magnètic de Júpiter en un moment donat. Els colors vermell i blau representen les regions superiors dels camps magnètics positius (sud) i negatius (nord), respectivament. Al voltant del planeta, hi ha unes línies imaginades de la intensitat constant del camp magnètic. La primera seqüència del vídeo comença mostrant el que sembla un dipol magnètic relativament normal, però tot seguit apareix una regió ara coneguda com a la Gran Taca Blava, la qual no està directament alineada amb els pols de rotació de Júpiter. Més endavant, en la segona seqüència, l’animació ens trasllada a un dels pols de rotació de Júpiter on es revelen unes taques magnètiques vermelles que s’estenen i que, de vegades, esdevenen anulars.
Una millor comprensió del camp magnètic de Júpiter pot contribuir a millorar la comprensió de l’enigmàtic magnetisme planetari de la Terra.