El centre magnètic de la nostra galàxia

Crèdits: NASA, SOFIA, Hubble

Com és el camp magnètic que hi ha al centre de la Via Làctia? Per ajudar a esbrinar-ho, el SOFIA de la NASA —un observatori a bord d’un 747 modificat— va fotografiar la regió central amb un instrument conegut com a HAWC+ que cartografia el magnetisme observant la llum infraroja polaritzada emesa pels grans de pols que giren alineats amb el camp magnètic local. Al centre de la Via Làctia hi ha un forat negre supermassiu que absorbeix el gas de les estrelles que ha destruït recentment. El forat negre de la nostra galàxia, però, és relativament tranquil en comparació amb el ritme d’absorció dels forats negres centrals de les galàxies actives.
La imatge dóna una idea de per què un camp magnètic circumdant pot canalitzar el gas cap al forat negre i il·luminar-ne l’exterior, forçant el gas a mantenir-se en un disc d’acreció menys actiu, almenys temporalment. L’examen de la imatge, que sembla una barreja d’impasto i d’astrofísica gravitacional, posa de manifest la idea en detallar el camp magnètic dins i al voltant d’un anell polsegós que hi ha entorn de Sagittarius A*, el forat negre de la Via Làctia.