El cometa ISON, abans i després

Crèdits: NASA, SOHO
Ahir 28 de novembre, a les 18:45 TU, el cometa rasant al Sol ISON va arribar al periheli, el punt més proper al Sol. El cometa va passar a un milió de quilòmetres de la superfície solar, una distància menor que el diàmetre del Sol.
Aquests dos panells mostren l’ISON abans (a la dreta) i després de l’aproximació màxima, fotografiat per l’instrument LASCO que hi ha a bord de la sonda SOHO que observa el Sol.
El disc d’ocultació central del LASCO bloqueja l’aclaparadora llum solar amb un cercle blanc que indica la posició i l’escala del Sol. La trajectòria del cometa es veu a la part inferior del panell, però hi ha alguna cosa que surt molt més tènue a la part superior del panell de després (a l’esquerra). Podria ser una cua de pols que es torna a formar a partir de la runa que resta del pas de l’ISON pel periheli.