El Curiosity a Mart: el Mont Sharp a la vista

Crèdits: NASA, JPL-Caltech, Processament addicional: Kenneth Kremer & Marco Di Lorenzo
Què és això que es veu en l’horitzó? Doncs és el suau cim del Mont Sharp, la destinació final del rover Curiosity.
Aquesta composició visual va ser captada des de Bradbury Landing, el lloc d’aterratge del Curiosity, i mostra en primer pla el braç robòtic estès del rover.
El Curiosity ja està en marxa. Està creuant el camp de grava intermedi i es dirigeix cap a un terreny de trets interessants anomenat Glenelg. El Curiosity també ha començat a estudiar el seu entorn i ha apuntat amb el seu làser una roca propera per tal d’analitzar la composició química del gas resultant.
Si alguna vegada hi ha hagut vida a Mart podria haver estat aquí, al cràter Gale, i el rover Curiosity és la millor oportunitat que té actualment la humanitat per trobar el que en queda.