El rover Curiosity a Rocknest

Crèdits: NASA, JPL-Caltech, MSSS, MAHLI
Què hi ha en aquest sòl llis de Mart?
A finals d’octubre, el rover Curiosity de la NASA que explora el cràter Gale de Mart es va aturar prop d’un lloc anomenat Rocknest, el grup de pedres que es veu a la part superior esquerra de la imatge i a l’esquerra del pal del Curiosity. De particular interès era la zona estranyament allisada anomenada Wind Drift (a l’esquerra del Curiosity) formada probablement per fines partícules llançades pel vent marcià sobre Rocknest.
La imatge mostra una part del Mont Sharp (al fons i a la part superior dreta) i, curiosament, el rover gairebé complet. Es tracta d’una reconstrucció digital feta a partir de 55 fotogrames després d’eliminar-ne un braç estès.
El Curiosity va recollir diverses mostres de sorra de Wind Drift i les va introduir en el Chemistry and Mineralogy Experiment (CheMin) i en el laboratori Sample Analysis at Mars (SAM) per a una anàlisi detallada. Les dades preliminars indiquen l’existència d’una petita quantitat de materia orgànica monocarbònica d’origen desconegut. Tot i que aquest indici orgànic podria ser tan sols un contaminant portat des de la Terra, l’excitant possibilitat de què podria procedir de Mart seguirà sent un objectiu de l’exploració i de la investigació futures.