El trànsit de Mercuri

El 9 de maig, el diminut disc de Mercuri va trigar unes set hores i mitja per creuar el Sol, vist des de la Terra. Va ser el segon dels 14 trànsits del planeta més interior del Sistema Solar que tindran lloc durant el segle XXI.
Aquesta nítida imatge captada des de Fulham (Londres) mostra la minúscula silueta compartint l’enorme disc solar amb protuberàncies, filaments i regions actives. Però el disc rodó de Mercuri (a l’esquerra del centre) sembla ser l’únic punt fosc, tot i les taques solars de la mida de planetes que s’escampen pel Sol. La fotografia, feta amb un filtre H-alfa que transmet la llum vermella procedent dels àtoms d’hidrogen, posa de manifest la cromosfera que s’estén per damunt de la fotosfera (la superfície solar que es veu normalment). En les fotografies en H-alfa de la cromosfera, les regions de taques fosques solen estar dominades per taques brillants anomenades fàcules o platjes.