Els dolls de ràdio de Centaurus

Crèdits: ESO/WFI (visible); MPIfR/ESO/APEX/A. Weiss et al. (microones); NASA/CXC/CfA/R. Kraft et al. (X-ray)
Requadre: NASA/TANAMI/C. Müller et al. (ràdio)
Aquesta imatge de Centaurus A mostra els dolls de plasma expulsats pel forat negre central d’una galàxia espiral massiva.
Els dolls provinents de Cen A fan més d’un milió d’anys llum de longitud. No se sap com el forat negre central expulsa la matèria que hi cau dintre.
Després d’aclarir la galàxia, els dolls inflen grans bombolles de ràdio que poden brillar durant milions d’anys. Quan són excitades per un front que passa, les bombolles de ràdio poden tornar a encendre’s després de mil milions d’anys.
A la imatge, la llum en raigs X es mostra en color blau i la llum de microones en fals color taronja.
El requadre conté una imatge en llum de ràdio, obtinguda recentment, amb detalls mai vistos de l’any llum més recòndit del doll central.

APOD