Els Perseids sobre Turquia

La pluja de meteors Perseids, que sol ser la millor pluja de meteors de l’any, arribarà al màxim la setmana vinent. Una persona que observi un firmament seré des d’una ubicació fosca podria veure un meteor brillant cada minut. Aquests meteors són en realitat miques de roca que s’han desprès del cometa Swift-Tuttle i que continuen orbitant el Sol fins que es vaporitzen en l’atmosfera de la Terra.
La fotografia mostra un esclat de Perseids a Turquia durant la pluja de meteors de l’any passat. Es van captar prou meteorits per resseguir el radiant de la pluja a la constel·lació de Perseu (a l’extrem esquerre).
La cua final dels Perseids continuarà durant l’eclipsi total de Sol del 21 d’agost creant una rara oportunitat per a alguns astrofotògrafs afortunats de fotografiar un meteor dels Perseids durant el dia.


APOD    Etiquetes: