En oposició al Sol ponent

El 30 d’abril, una Lluna plena es va enlairar en oposició al Sol ponent.
En aquest paisatge del nordest d’Alabama, la resplendor groguenca de la Lluna perfila una carena d’arbres del mont Lewis. En oposició al Sol hi ha l’ombra grisa de la Terra, el cinturó rosat de Venus i el brillant Júpiter. Prop de la seva oposició del 8 de maig de 2018, Júpiter està flanquejat per petits punts lluminosos que són tres dels grans satèl·lits galileans. Europa es troba just a sota de Júpiter, i Ganimedes i Cal·listo just a dalt. Més proper i brillant, el nostre satèl·lit natural sembla gran, però la Lluna és físicament una mica més petita que Ganimedes i Cal·listo i una mica més gran que Europa. En el firmament del capvespre també s’hi pot veure els rastres de dos avions.