Eta Carinae, l’estrella condemnada

Crèdits: NASA, ESA, Hubble. Processament & Llicència: Judy Schmidt

Eta Carinae podria estar a punt d’explotar. Però ningú no sap quan; pot ser l’any vinent o en un milió d’anys. La massa d’Eta Carinae —unes 100 vegades la del Sol— fa que sigui una excel·lent candidata per a un esclat de supernova. Els registres històrics indiquen que, fa uns 170 anys, Eta Carinae va patir una erupció inusual que la va convertir en una de les estrelles més brillants del firmament austral. Eta Carinae, de la nebulosa de la Quilla, és l’única estrella que actualment emet llum làser natural.
La imatge aporta detalls de la insòlita nebulosa que envolta aquesta estrella incomparable. Els pics de difracció, causats pel telescopi, es veuen en forma de brillants ratlles multicolors que emanen del centre d’Eta Carinae. Dos lòbuls de la nebulosa de l’Homuncle engloben la regió central calenta, mentre que a la dreta hi ha unes estranyes estries radials vermelles que s’estenen cap a la dreta de la imatge. Els lòbuls estan plens de bandes de gas i de pols que absorbeixen la llum blava i ultraviolada emesa prop del centre. Les estries, però, continuen sense explicació.