Europa i Júpiter des de la Voyager 1

Què són aquestes taques que hi ha a Júpiter?
La més gran i més allunyada, just al centre, és la Gran Taca Vermella: un enorme sistema de tempestes que ha estat arrasant Júpiter segurament des de la probable anotació que en va fer Giovanni Cassini fa 355 anys. Encara no se sap per què aquesta Gran Taca és vermella. La taca de la zona inferior esquerra és un dels satèl·lits més grans de Júpiter: Europa.
Les imatges de la Voyager del 1979 reforcen la hipòtesi moderna que Europa conté un oceà subterrani i, per tant, és un bon lloc per buscar-hi vida extraterrestre. Però, què passa amb la taca fosca que hi ha a la part superior dreta? Aquesta és l’ombra d’un altre gran satèl·lit de Júpiter: Io. La Voyager 1 va descobrir que Io és tan volcànic que no s’hi troben cràters d’impacte. Per crear aquesta imatge es van tornar a processar i a fusionar setze fotografies del vol de la Voyager 1 sobre Júpiter del 1979.
Avui fa 43 anys que la Voyager 1 va ser llançada des de la Terra i va començar una de les exploracions més importants del Sistema Solar.

APOD