Fragmentant la llum llunyana

Crèdits: VIMOSVLTESO

A l’Univers distant, el temps sembla córrer lentament.
Atès que la llum dilatada en el temps sembla desplaçada cap a l’extrem vermell de l’espectre, els astrònoms són capaços d’utilitzar el temps de desacceleració cosmològica per mesurar distàncies enormes en l’Univers.
La imatge mostra la llum de galàxies llunyanes fragmentada en els seus colors constitutius (espectres), cosa que permet als astrònoms mesurar el desplaçament al vermell cosmològic de les línies espectrals conegudes. La novetat de la imatge és que la distància a centenars de galàxies es pot mesurar a partir d’un sol fotograma, en aquest cas, un captat pel Visible MultiObject Spectrograph (VIMOS) que opera en el sistema Very Large Telescope (VLT) de Xile. L’anàlisi de la distribució espacial dels objectes llunyans permetrà conèixer quan i com es van formar, agrupar i evolucionar les estrelles i les galàxies de l’Univers primerenc.


APOD