Grànuls solars en alta resolució

Per què continua canviant la superfície del Sol?
Per ajudar a saber-ho, la National Science Foundation ha construït el Telescopi Solar Daniel K. Inouye a Hawaii (Estats Units). El Telescopi Inouye té un mirall més gran que permet la captació d’imatges en més alta resolució, a un ritme més ràpid i amb més colors que mai.
El vídeo time lapse de 5 segons mostra unes fotografies captades recentment durant 10 minuts. Presenta una zona del Sol d’aproximadament la mida de la Terra, mostra grànuls d’aproximadament la mida d’un país i resol característiques de fins a 30 quilòmetres de llarg. Els centres dels grànuls són brillants a causa del plasma solar cada cop més calent, mentre que les vores dels grànuls són tènues a causa del plasma més fred. Algunes regions entre les vores dels grànuls són molt brillants, ja que són unes curioses finestres magnètiques a un interior solar profund i més calent.
En els anys vinents, les dades del nou Telescopi Inouye permetran estudiar, entre molts altres temes, com canvia el camp magnètic del Sol i com canalitza l’energia i afecta la Terra.