Huracà a Saturn

A finals de l’any passat, la càmera de la sonda Cassini va captar les primeres vistes assolellades de l’extrem nord de Saturn, entre les quals aquesta impressionant imatge del vòrtex que hi ha al pol nord del planeta anellat.
La imatge en infraroig proper i en fals color representa els núvols baixos en tonalitats vermelles i els alts en verdes de tal manera que l’huracà sembla una rosa.
L’ull d’aquesta tempesta, enorme per als estàndards dels huracans terrestres, fa uns 2.000 quilòmetres d’ample. Els núvols de la vora exterior viatgen a més de 500 quilòmetres per hora. L’huracà s’arremolina dins de la colossal figura de sis costats coneguda com l’hexàgon.
El 2006, la Cassini també va fotografiar l’huracà que hi ha al pol sud de Saturn.