La Lluna des del LRO

Ningú veu la Lluna girar així, perquè la Lluna està acoblada a la Terra per la marea i ens mostra només una cara. Tanmateix, la tecnologia digital moderna, juntament amb moltes imatges detallades del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), ha permès crear aquesta pel·lícula d’alta resolució de la rotació de la Lluna.
El vídeo time lapse comença amb la vista estàndard de la Lluna. Ràpidament, però, Mare Orientale, un gran cràter amb un centre fosc que és difícil de veure des de la Terra, gira a la vista just a sota de l’equador. El mes lunar sencer condensat en 24 segons mostra clarament que el costat encarat a la Terra de la Lluna conté nombrosos mars foscos, mentre que en el costat ocult predominen les terres altes brillants.
Actualment hi ha més de 20 noves missions a la Lluna en desenvolupament en quatre països diferents, la majoria de les quals es llançaran enguany o l’any vinent.