La nebulosa de l’Anell del Sud

És l’estrella feble i no la lluminosa, a prop del centre de NGC 3132, la que va crear aquesta nebulosa planetària estranya però bella.
Anomenada nebulosa de l’Anell del Sud (també en anglès Eight-Burst Nebula), el gas brillant es va originar en les capes externes d’una estrella com el nostre Sol.
En aquesta fotografia en colors representatius, la bassa blava que es veu al voltant d’aquest sistema binari rep l’energia de la superfície calenta de l’estrella feble.
Tot i que fotografiada per explorar simetries inusuals, és l’asimetria, precisament, la que fa tant intrigant aquesta nebulosa planetària. No es comprenen gaire bé ni l’estranya forma de la closca envoltant ni l’estructura i posició de les bandes de pols filamentoses que travessen NGC 3132.