La Terra en llum ultravioleda des d’un observatori lunar

Quin planeta és aquest? La Terra.
La imatge en fals color mostra com brilla la Terra en llum ultraviolada. És una imatge històrica perquè es va captar des de la superfície de la Lluna per l’únic observatori lunar de la humanitat. Tot i que molt poca llum ultraviolada travessa l’atmosfera de la Terra, la llum del Sol pot provocar una cremada. La part de la Terra que dóna la cara al Sol reflecteix molta llum ultraviolada, però el costat més interessant és l’oposat al Sol. Aquí les bandes d’emissió ultraviolada són el resultat de les aurores i són causades per partícules carregades expulsades pel Sol. Mart, Saturn, Júpiter i Urà són els altres planetes on es produeixen aurores en llum ultraviolada.


APOD