La Via Làctia condemnada a col·lisionar amb Andròmeda

Crèdits de la il·lustració: NASA, ESA, Z. Levay and R. van der Marel (STScI), i A. Mellinger
Xocarà la nostra Via Làctia amb la seva veïna més gran, la galàxia d’Andròmeda? El més probable és que sí.
Un traçat meticulós dels lleus desplaçaments de les estrelles de M 31 que s’observen en relació amb les galàxies de fons en les recents imatges del Telescopi Espacial Hubble indica que el centre de M 31 podria trobar-se en la trajectòria d’una col·lisió directa amb el centre de la nostra galàxia.
De tota manera, els errors en les medicions de les velocitats semblen prou grans com perquè hi hagi una probabilitat significativa de què les regions centrals de les dues galàxies s’esquivin lleugerament, però es trobaran prou a prop com perquè als seus halos externs quedin gravitatòriament enredats. Quan això passi, les dues galàxies quedaran entrelligades, ballaran una al voltant de l’altra i, finalment, es fusionaran per esdevenir una enorme galàxia el·líptica. Tot això succeirà en els propers milers de milions d’anys.
La imatge és una il·lustració del cel en un futur llunyà, quan les regions centrals de cada galàxia comencin a destruir-se mútuament.
El futur exacte de la nostra Via Làctia i del Grup Local de galàxies que l’envolta continuarà sent, segurament, tema de recerca en els propers anys.