La Via Làctia condemnada: la propera col·lisió amb Andròmeda

Xocarà algun dia la Via Làctia amb la galàxia d’Andròmeda, la seva veïna més gran?
Molt probablement, sí. A partir de les imatges recents del Telescopi Espacial Hubble, una gràfica acurada dels lleugers desplaçaments de les estrelles de M31 en relació amb les galàxies de fons indica que el centre de M31 podria estar en rumb de col·lisió directa amb el centre de la nostra galàxia. Tot i això, els errors en la velocitat lateral semblen prou grans per admetre una bona probabilitat de què les regions centrals de les dues galàxies no es trobin però s’apropin prou perquè els seus halos exteriors s’enredin gravitacionalment. Un cop passi això, les dues galàxies s’uniran, dansaran i, a la llarga, es fusionaran per esdevenir una gran galàxia el·líptica durant els propers milers de milions d’anys.
La imatge mostra una combinació de fotografies que representen el firmament d’un món (la Terra?) en un futur llunyà quan les parts exteriors de cada galàxia comencin a xocar. El futur exacte de la Via Làctia i de tot el Grup Local de galàxies que l’envolta continuarà sent un tema d’investigació durant els anys vinents.

Passant el cursor per damunt de la imatge apareixen unes anotacions.