Llamps sobre Colorado

Crèdit & Copyright: Joe Randall

Alguna vegada heu contemplat amb esglai una tempesta elèctrica? Benvingut al club.
Curiosament, ningú sap com es produeix exactament un llamp. Se sap que en alguns núvols les càrregues se separen lentament, cosa que provoca descàrregues elèctriques (llamps) ràpides. De tota manera, com se separen les càrregues elèctriques en els núvols segueix sent un tema de molta investigació.
Normalment, un llamp segueix un curs dentat i escalfa ràpidament una fina columna d’aire fins a unes tres vegades la temperatura de la superfície del Sol. L’ona de xoc resultant comença a velocitats supersòniques i decau durant el fort so conegut com a tro. Durant les tempestes, en els núvols els llamps són habituals; de mitjana se’n produeixen 44 cada segon.
La imatge aplega unes 60 fotografies per tal de captar el flux dels núvols de la tempesta amb llamps que va tenir lloc el juliol sobre Colorado Springs (Colorado, EUA).

APOD