Llum des de Cygnus A

Crèdits: Raigs X: NASA/CXC/SAO. Òptica: NASA/STScI. Ràdio: NSF/NRAO/AUI/VLA
Celebrant l’astronomia en aquest Any Internacional de la Llum, la imatge mostra l’espectacular galàxia Cygnus A amb la llum de tot l’espectre electromagnètic.
Amb les dades de raigs X (en blau) de l’Observatori Chandra en òrbita, Cygnus A resulta ser una prodigiosa font de raigs X d’alta energia. Però en realitat és més famosa a la zona de baixa energia de l’espectre electromagnètic.
Cygnus A és una de les fonts celestes més brillants visibles amb radiotelescopis. A 600 milions d’anys llum de distància, és la ràdio galàxia més propera. L’emissió de ràdio (en vermell) s’estén a banda i banda del mateix eix per gairebé 300.000 anys llum, impulsada per dolls de partícules relativistes que emanen del forat negre supermassiu que hi ha al centre de la galàxia. Els punts brillants representen els extrems dels dolls quan impacten amb el fred i dens material circumdant.
En tons grocs, les dades de longituds d’ona òptiques de la galàxia segons el Hubble així com les del camp circumdant segons el Digital Sky Survey completen aquesta extraordinària vista en múltiples longituds d’ona.