L’ombra de la columna de fum del transbordador apunta a la Lluna

Crèdit: Pat McCracken, NASA
Per què l’ombra de la columna de fum del llançament d’un transbordador espacial apunta cap a la Lluna?
A principis de 2001, durant el llançament de l’Atlantis, el Sol, la Terra, la Lluna i el coet estaven adequadament alineats per a aquesta fotogènica coincidència.
Per tal que la columna de fum del transbordador projecti una ombra llarga, l’hora del dia ha de ser prop de la sortida o de la posta del Sol; només llavors l’ombra és la més llarga i s’estén cap a l’horitzó.
Durant la Lluna plena, el Sol i la Lluna estan en costats oposats del cel. Just després del capvespre, el Sol es troba lleugerament per sota de l’horitzó i, en l’altre costat, la Lluna es troba lleugerament per sobre de l’horitzó. Per tant, a mesura que l’Atlantis s’enlairava, just després del capvespre, la seva ombra es projectava lluny del Sol cap a l’horitzó oposat on, precisament, hi havia la Lluna plena.