Luminescència boreal

L’asterisme més conegut del firmament de l’hemisferi nord planeja damunt de les Rocalloses canadenques en aquest paisatge nocturn fotografiat la setmana passada en el Parc Nacional de Banff. Però el més notable és la sorprenent luminescència verdosa del firmament nocturn que es pot veure a simple vista però no en color. L’escena es va captar en dues exposicions amb una única càmera: una exposició seguint el curs de les estrelles i una altra fixa sobre un trípode. L’emissió de la luminescència prové sobretot d’àtoms d’oxigen atmosfèric a densitats extremadament baixes. Aquesta llum misteriosa i difusa, habitualment enregistrada en color per càmeres digitals sensibles, es veu aquí per onades. La luminescència s’origina a una altitud similar a la de les aurores i es deu a la quimioluminescència, la producció de llum per excitació química i desintegradció radioactiva. La radiació ultraviolada extrema del Sol durant el dia proporciona l’energia per a l’excitació química. A diferència de les aurores que només es produeixen a latituds elevades, la luminescència del firmament nocturn es pot observar en qualsevol lloc del món.


APOD