M1: la nebulosa del Cranc des del Hubble

Crèdits: NASAESA, J. Hester, A. Loll (ASU)

Aquest és el desastre que queda quan esclata una estrella.
La nebulosa del Cranc és el resultat d’una supernova format per enigmàtics filaments. Aquests filaments no només són enormement complexos sinó que sembla que tenen menys massa que l’expulsada en la supernova original i una velocitat més alta de la prevista en una explosió lliure.
La nebulosa del Cranc abasta uns 10 anys llum. La fotografia, presa pel Telescopi Espacial Hubble, es presenta en tres colors escollits pel seu interès científic. En ple centre de la nebulosa hi ha un púlsar, és a dir, una estrella de neutrons més massiva que el Sol però amb tan sols la grandària d’una petita vila. El púlsar del Cranc gira unes 30 vegades per segon.