Mammatus sobre Nebraska

Crèdit & Copyright: Jorn Olsen Photography
Quan semblen bombolles els núvols?
Normalment, la part inferior dels núvols és plana. Això és perquè l’aire humit i calent s’eleva, es refreda i es condensa en forma de gotes d’aigua a una temperatura específica que en general correspon a una altitud molt específica. A mesura que les gotes d’aigua creixen es forma un núvol opac.
Sota certes condicions, però, es poden desenvolupar bosses de núvols que contenen grans gotes d’aigua o de gel que cauen en l’aire clar mentre s’evaporen. Aquestes bosses es poden produir en aire turbulent a prop d’una tempesta. Els núvols mammatus resultants són especialment vistosos quan el Sol els il·lumina de costat.
Els mammatus de la imatge es van fotografiar el juny de 2004 sobre Hastings (Nebraska).