Màxima aproximació de Mart de 2016

Crèdit & Copyright: Jesús Santos Garzás
Quan Mart sembla més gran? Doncs quan la Terra passa més enllà de Mart en les seves respectives òrbites al voltant del Sol i es crea una alineació momentània Sol-Terra-Mart anomenada oposició.
El vídeo mostra l’oposició de Mart que es va produir a principis d’aquest any. Totes les fotografies van ser preses des de la Terra amb un petit telescopi. Efectivament, Mart canvia la seva grandària contínuament (els salts mensuals són un efecte de l’edició del vídeo). Durant el primer mes (març), la vista de Mart té lloc des d’una posició relativament llunyana i des d’un angle relativament lateral, de manera que Mart apareix petit i a menys distància de la fase plena (gibosa). A mesura que el mes avança, Mart sembla cada vegada més gran i més complet. El dia en què la Terra i Mart estaven més a prop —en oposició— va ser el 22 de maig. El juny, la Terra havia passat Mart i part de l’altre costat de Mart apareixia enfosquit.
A partir d’ara i al llarg del 2016, Mart semblarà cada vegada més petit. Fins i tot si observeu Mart des de la Terra al llarg de la seva òrbita, Mart mai es mostrarà en fase creixent.

APOD    Etiquetes: